Domov  
     
  Upravljanje projekta  
  Blagovna znamka  
 

Geomantična študija

 
 

Delavnice z javnostjo

 
 

Meditativne poti

 
  Litopunkturni projekt  
  Objekt TRIS  
  Predstavitve, promocija  
  Povezave  
 

 

Foto galerija koncerta
Prifarskih muzikantov

Foto galerija
Sejma sveta Kolpe

 

 
     
 

PROJEKT SVET KOLPE –
ZDRAVILNA POKRAJINA ZA TELO, DUŠO IN DUHA

Je projekt celostne turistične ponudbe na obeh straneh državne meje vzdolž gornjega toka reke Kolpe, katerega glavni cilj je oblikovati novi skupen turistični produkt, ki bo omogočal razvoj visoko kakovostnega   trajnostno - regenerativnega turizma na podeželju.

 

Izhodišča:

 • Zgornje porečje Kolpe s Kočevskimi gozdovi na slovenski in Gorskim Kotorjem na hrvaški strani, je eden redkih sklenjenih gozdnih kompleksov v Evropi.       
 • Reka Kolpa je za razliko od večine drugih rek tega dela Evrope še neokrnjena. Njen tok je svoboden, zaradi tega je tudi  pokrajina vzdolž njenega toka zdrava in močna.       
 • Območje zgornje Kolpe je bogato z naravnimi znamenitostmi kot so kraške jame, izviri čiste vode, otoki, rečni meandri in mogočne pečine.       
 • Bogato je tudi s kulturnimi spomeniki, kot je grad Kostel, dvorec Kaštel Zrinski na Brodu na Kolpi in izjemno ohranjeno arhitekturno dediščino v prvobitnih vaških naseljih.       
 • Zelo pestra je tudi sakralna dediščina z romarskimi cerkvami (12 cerkva na območju občine Kostel, občine Brod Moravice in 7 cerkva v dolini Petra Klepca…)       
 • Pokrajina ob gornjem toku reke Kolpe in ob njenem pritoku Čabranki je bogata z vitalno- energijskimi centri. Naloga teh centrov je, da pokrajino napajajo z življenjskimi silami.      
  Lahko pa jih narava deli tudi z ljudmi, ki so potrebni prenove, če bomo razvili takšno obliko  
  turizma, ki narave in pokrajine ne bo motila.

 

Razvoj ideje do projekta:

 • Občina Kostel je na osnovi zavedanj o danostih in prednostih pokrajine ter potreb za razvoj in zagon zaspanega prostora ob Kolpi oblikovala idejo za skupni turistični projekt  SVET KOLPE
 • K sooblikovanju projekta je povabila še tri slovenske občine in skupaj s hrvaškim projektnim partnerjem Gradom Delnice še tri hrvaške občine ter prijavila projekt na razpise za evropska sredstva 
 • Oblikovalo se je projektno območje na celotni zgornje kolpski dolini od občin  Čabar, Delnice, Skrad in Brod Moravice na hrvaški strani reke Kolpe in štirih slovenskih občin na naši strani, t.j. občine Kostel, Osilnica, Kočevje in Črnomelj 

 

Pričakovani  rezultati:

 • določeni, urejeni in prepoznavni kraji – 40 krajev vitalno energijskih centrov v zgornje kolpski dolini in izvedene delavnice za javnost z geomanti
 • opremljeni kraji vitalno energijskih centrov (litopunkturni kamni, info table in označbe,  in počivalni kompleti ( miza, dve klopi, koš za smeti)
 • izdelana celostna podoba turističnega produkta v slovenščini in hrvaščini  in marketinški in promocijski material ( vodič, karta območja, zloženka)
 • izdelana projektna dokumentacija za ekološko zdraviliško vas Fara 
 • izvedena izobraževanja (na področju geomantije, turizma in podjetništva)
 • izdelana internetna stran projekta,
 • marketinške in promocijske aktivnosti na obeh straneh reke Kolpe
 • vzpostavljena informativna mreža med turističnimi pisarnami na projektnem območju in zaposlitev za potrebe izvedbe ter zagotovitve trajnosti  projekta v Sloveniji in Hrvaškem
Lepota narave in kulturne dediščine zgornje kolpske doline, njena neokrnjenost in prvobitnost predstavljajo pravo bogastvo v slovenskem in evropskem prostoru.
Vrednote kot so tihota, mir, neokrnjena narava, sledi preprostega življenja iz časov, ko je človek še upošteval naravne danosti in sodeloval z naravo, predstavljajo bogastvo že danes, še vrednejše bodo postale jutri.

Ljuba Južnič, Svet Kolpe

 
© Občina Kostel, 2008