Domov  
     
  Upravljanje projekta  
  Blagovna znamka  
 

Geomantična študija

 
 

Delavnice z javnostjo

 
 

Meditativne poti

 
  Litopunkturni projekt  
  Objekt TRIS  
  Predstavitve, promocija  
  Povezave  
 

 

Foto galerija koncerta
Prifarskih muzikantov

Foto galerija
Sejma sveta Kolpe

 

 
     
 

NAZIV: SVET KOLPE

OPIS:                  
Glavni cilj projekta teži k oblikovanju novega turističnega produkta, ki bo temeljil na vzpostavitvi visoko kakovostne ponudbe za najbolj zahtevne, ekološko osveščene goste, ljudi v stresu ali po prestani bolezni,  ki pričakujejo nadstandardni turizem v smislu prvinskosti, pristnosti in domačnosti, s poudarjenim stikom z lokalnim prebivalstvom. Nov turistični produkt temelji predvsem na duhovni rasti, odpiranju zemeljskim energijam in zdravljenju oziroma nabiranju novih moči in iskanju notranjega ravnotežja v naravnem neokrnjenem  okolju. Projekt je zasnovan na osnovi enakosti in ponuja enake možnosti vsem uporabnikom.
Specifični cilji:

 • Analiza stanja energijskega potenciala zgornje kolpske doline,
 • Seznanitev domačinov in turistov z danostmi prostora,
 • Ureditev energijskih točk in meditativnih poti,
 • Priprava projektne dokumentacije PZI za ureditev meditativnih poti, in PGD za obnovo objeta TRIS
 • Usposobiti in izobraziti turistične delavce in ponudnike za potrebe projekta,
 • Seznanitev obiskovalcev in širše javnosti o skupni turistični ponudbi,
 • Nakup zemljišč in objekta za potrebe  TRIS-a
 • Obnova objekta -TRIS
 • Vspostavitev delovanja  turistično, razvojno, informacijske dejavnosti, v objektu in območju Sveta Kolpe in širše in zagotovitev 1 delovnega mesta,
 • Oblikovan nov skupni trajnostni  turistični produkt  visoko kakovostnega regenerativno zdravilnega turizma na podeželju Svet Kolpe
 • V obdobju od 2007 do 2036 (30 let) zaradi projekta posredno zagotoviti 1 delovno mesto - vodenje in upravljanje Turistično razvojnega infirmacijskega središča.

NAZIV UPRAVIČENCA: OBČINA KOSTEL
VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV: 850.000 EUR
VIŠINA JAVNIH VIROV: 580.000 EUR
OBDOBJE: 2007-2009
KONTAKT: ALEŠ MAROLT, tajnik Občine Kostel
obcina@kostel.si

 

 
© Občina Kostel, 2008