Domov  
     
  Upravljanje projekta  
  Blagovna znamka  
 

Geomantična študija

 
 

Delavnice z javnostjo

 
 

Meditativne poti

 
  Litopunkturni projekt  
  Objekt TRIS  
  Predstavitve, promocija  
  Povezave  
 

 

Foto galerija koncerta
Prifarskih muzikantov

Foto galerija
Sejma sveta Kolpe

 

 
     
 

KONČALO SE JE OSMO »TAMBURANJE VA KOSTELE«

Ognjeno se je včeraj zvečer zaključilo osmo »Tamburanje va Kostele«, največja prireditev na našem koncu v poletnih mesecih. Prireditev se je začela v torek, 14. avgusta s predstavitvijo projekta Svet Kolpe, in s koncertom Prifarskih muzikantov, ki so projekt predstavili skozi pesem in vitalno energijske točke, kot nadaljevanje Tabora ljudskih pesmi, ki se je odvijal v letu 2005.
Vse dni je potekal sejem spominkov in izdelkov domače obrti na prireditvenem prostoru. V sredo je potekal sejem Svet Kolpe, na katerem so se predstavile občine z obeh strani reke Kolpe, ki sodelujejo v projektu. Na sejmiščnem prostoru so bile prikazale nekatere posebnosti krajev, na prireditvenem prostoru pa so skupine pokazale svojo kulturno dediščino. Velika maša je bila letos v celoti posvečena projektu Svet Kolpe, ki je prednostni projekt v občini Kostel. Tako je tudi Tamburaška skupina Dupljak svoj koncert podredila posebnostim prostora in vse začarala s svojo energijo.
Med kulturnimi dogodki lahko izpostavimo petkov koncert skupine Terrafolk in seveda sobotni festival etnoglasbe ETNOKOSTEL 2007, na katerem je v tekmovalnem delu nastopilo 13 glasbenih ustvarjalcev. Strokovna komisija festivala in komisija radia Univox je za najboljšo pesem izbrala delo Jerneja Miheliča ''Spomin na julijski večer'', ki sta jo odpela Tina Kocjan in Gašper Mihelič. Podeljene pa so bile še tri nagrade.
Z otroškimi delavnicami, kjer so se s projektom Svet Kolpe na svojstven način spoznali otroci, različnimi športnimi prireditvami in tekmovanji se je Tamburanje zaključilo včeraj zvečer. Obiskovalcev je bilo veliko. Prireditev so obiskali tako domačini, kot tudi obiskovalci od drugod.

Radio Univox, Zahodnodolenjski odmevi - ponedeljek, 20. avgust 2007

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOVINARSKA KONFERENCA,
prireditveni prostor pri Fari, ob reki Kolpi
Ponedeljek,  23.7.2007, ob 11.00 uri                      

SVET KOLPE
ZDRAVILNA POKRAJINA ZGORNJEGA TOKA KOLPE

 

Projekt celostne turistične ponudbe na obeh straneh državne meje vzdolž gornje Kolpe

Izhodišča

Odločitev osmih občin, da bodo vzdolž gornjega toka reke Kolpe razvile celostno obliko turizma in takšnega ponudile Evropi, je osnovana na sledečih ugotovitvah:

1. Zgornje porečje Kolpe s Kočevskimi gozdovi na slovenski in Gorskim Kotarjem na hrvaški strani, je eden redkih sklenjenih gozdnih kompleksov v Evropi.
2. Reka Kolpa je za razliko od večine drugih rek tega dela Evrope še neokrnjena, njen tok je še svoboden, saj ni vklenjena z regulacijskimi posegi. Zaradi tega je tudi pokrajina vzdolž njenega toka zdrava in močna.
3. Območje zgornje Kolpe je bogato z naravnimi znamenitostmi, kot so kraške jame, izviri čiste vode, otoki, rečni meandri in mogočne pečine. Bogato je tudi s kulturnimi spomeniki, kot je grad Kostel, kot so romarske cerkve in prvobitna vaška naselja.
4. Pokrajina ob gornjem toku reke Kolpe in ob njenem pritoku Čabranki je bogata z vitalno-energijskimi centri. Naloga teh centrov je, da pokrajino napajajo z življenjskimi silami. Lahko pa jih narava deli tudi z ljudmi, ki so potrebni prenove, če bomo razvili takšno obliko turizma, ki narave in pokrajine ne bo motila.

  Evropski kontekst

Evropo si lahko predstavljamo kot organizem z različnimi funkcijami. Regije in dežele imajo vsaka svojo vlogo v okviru organizma Evrope.
Posebnost regije ob Kolpi v okviru evropskega organizma so njene izjemne zdravilne sile.
Če se prostor vzdolž Kolpe primerno opremi, se ga Evropi lahko odpre kot pokrajino, kamor pridejo gostovat ljudje, ki potrebujejo:

 • obnovitev svojih življenjskih sil, ker so utrujeni od hitrega življenjskega tempa v mestih,
 • regeneracijo po prestani bolezni, ali šoku, ki jih je prizadel,
 • obnovitev stika s svojim bistvom in komunikacijo s silami narave.

Tradicija
Slovenska tradicija pripisuje področju ob zgornjem toku Kolpe posebne zdravilne sile. Kot primer lahko navedemo znamenito slovensko pripovedko o Petru Klepcu, ki se dogaja v teh krajih.
Peter Klepec, ki je bil po naravi slaboten, je v nekem trenutku doživel tolikšno moč, da je lahko ruval drevesa. Prevedeno iz pravljičnega jezika to pomeni, da gre na tem območju za izjemne vire življenjske energije (bio-energije), katerih moč lahko komaj slutimo.

  Vitalno-energijski izviri

Centralno območje vitalno-energijskih izvirov, ki zagotavljajo regeneracijsko moč kolpske doline, se nahaja deloma na slovenski, deloma na hrvaški strani na področju med Faro, Kostelom, Kobiljo jamo in Brod-Moravicami. Manjši, a nič manj pomembni sklopi bio-energijskih virov, se najdejo na področju Čabra, Osilnice, Bosljive Loke, Broda na Kolpi, Starega trga itd.
Vseh tovrstnih bogastev Zemlje človek resda ne more videti, lahko pa začuti njihove blagodejne vplive. Lahko se ga usmeri na taka mesta in se mu razloži, za kakšne sile na določenem mestu gre in kako se jim lahko približa, da bo deležen njihovega zdravilnega učinka.

 

Projekt

V prvi fazi so posebej usposobljeni in izšolani sodelavci raziskali pokrajino vzdolž Kolpe glede na njeno bogastvo vitalnih sil. S svojo občutljivostjo so lahko takšna mesta zaznali in opredelili moč in kvaliteto energij. Tako je nastal zemljevid krajev, kamor bi obiskovalci lahko hodili, da bi prišli v stik s silami prenove in zdravljenja.

V drugi fazi je bilo potrebno izbrana mesta očistiti odtujenih in drugih motečih sil in vzorcev. Tako se je pokrajini v veliki meri povrnila čistost, ki smo jo ljudje iz nevednosti že okrnili.

V tretji fazi se oblikujejo in postavljajo litopunkturni kamni. Litopunktura je metoda podobna akupunkturi pri človeškem telesu. S postavljanjem kamnitih stebrov na določenih točkah se aktivirajo zdravilne sile tistega območja. Hkrati kamniti stebri služijo kot označevalci krajev s posebno kvaliteto.

LITOPUNKTURA
 je način kako vzpostaviti poglobljen odnos do narave, krajine in prostora.
Deluje podobno kot akupunktura pri človeku. Namesto akupunkturnih iglic se postavljajo kamniti stebri na določene točke. Preko teh točk se deluje na celoto pokrajine. Gre namreč za energijske točke, ki so z nevidnimi nitmi povezane med seboj in sestavljajo vitalno-energijsko tkivo prostora.
Beseda »litopunktura« pride od grškega izraza za kamen »lithos« in latinske besede za vbod (punktura). Na vsakem litopunkturnem kamnu je vklesano reliefno znamenje, imenovano »kozmogram«. Kozmogrami so oblikovani in izklesani na tak način, da žarčijo določeno informacijo v prostor. Na ta način pride do zavestnega sodelovanja med človekom, naravo in krajino.
Z litopunkturo je mogoče aktivirati speče potenciale nekega prostora. Prostor postane bolj privlačen za ljudi, ki iščejo stik z bistvom življenja. Po drugi strani se litopunkturo uporablja za ekološko zdravljenje prostora, na primer za odpravljanje blokad, ki preprečujejo, da bi nek krajinski prostor zadihal v svoji polni moči in lepoti.

Med četrto fazo sledi označevanje posameznih točk, tako da je človek seznanjen z njihovimi kvalitetami. Informativni del projekta obsega še trasiranje poti, ki omogočajo posebna doživetja in pa izdelavo publikacije-vodiča, ki bo spremljal obiskovalca.

Potrebno je še izšolati domačine, ki bodo lahko delovali kot vodiči. Ne samo, da bodo znali ljudi pripeljati na ustrezne kraje in jih dobro predstaviti. Znali naj bi obiskovalcem tudi pomagati, da pridejo v stik s silami narave in vesolja.

Občina Kostel  v sklopu projekta Svet Kolpe, ki je financiran iz prednostne usmeritve REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI ZA OBDOBJE 2007-2013,  sedaj izvaja Litopunkturni projekt.

S postavitvijo litopunkturnih kamnov želimo označiti posebnost krajev ob Kolpi in Čabranki ter jih približati prebivalcem in obiskovalcem.

V sklopu Litopunkturnega projekta, v času od 20.07. do 31.07. 2007, poteka delovni tabor na prireditvenem prostoru pri Fari. Dvajset geomantinj in geomantov iz Slovenije in Hrvaške kleše kozmograme za litopunturne kamne, ki bodo postavljeni na obeh straneh državne meje vzdolž reke Kolpe od izvira do Bele Krajine ter ob izviru Čabranke.
Litopunkturni projekt izvajajo člani društva VITAAA, Društvo za zaščito človeka, narave in prostora, pod mentorstvom Marka Pogačnika.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo

NOVINARSKA KONFERENCA,
prireditveni prostor prostoru pri Fari, ob reki Kolpi
Ponedeljek,  23.7.2007, ob 11.00 uri                      

 

V nedeljo, dne 29. julija 2007, ko bodo postavljeni že vsi litopunkturni kamni na določenih lokacijah, bomo zaključili s tem delom projekta. Vabimo vas, da se udeležite zaključka ob postavitvi litopunkturnih kamnov, ki bo potekal ob 18.00 uri na prireditvenem prostoru pri Fari. Ob tej priložnosti bo tudi družabno srečanje, kjer boste lahko izvedeli vse podrobnosti glade izvajanega projekta.

 

Kontaktna oseba: Ljuba Južnič, koordinatorka projekta, 041 378 990.

Valentin Južnič
župan Občine Kostel

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sporočilo za novinarje

NOVINARSKA KONFERENCA,
prireditveni prostor prostoru pri Fari, ob reki Kolpi
Ponedeljek,  23.7.2007, ob 11.00 uri                      

 

PROGRAM  AKTIVNOSTI OB IZVAJANJU LITOPUNKTURNEGA PROJEKTA 

 • Petek, 20.7.2007 prihod udeležencev
 • Od 21.7.2007 dalje
  delovni tabor na prireditvenem prostoru pri Fari, ob Kolpi
 • Od 26.7.2007 dalje
  postavljanje litopunkturnih kamnov na lokacijah
 • Ponedeljek,  23.7.2007, ob 11.00 uri                                               
  NOVINARSKA KONFERENCA
  (na prireditvenem prostoru pri Fari, ob Kolpi)
 • Sobota, 28.7.2007 od 10.00 ure                                              
  celodnevna delavnica za javnost 
 • Nedelja, 29.7.2007 ob 18.00 uri                                     
  zaključek delovnega tabora z družabnim srečanjem na prireditvenem prostoru pri Fari
 • Ponedeljek, 30.7. 2007                               
  postavljanje litopunkturnih kamnov na lokacijah po Hrvaški

                                       
Valentin Južnič
župan Občine Kostel

----------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani novinarji in novinarke,

Vabimo vas na NOVINARSKO KONFERENCO, ki bo v ponedeljek,  23. julija 2007, ob 11.00 uri  na prireditvenem prostoru pri Fari, ob reki Kolpi.
Predstavili bomo Litopunkturni projekt, ki ga Občina Kostel izvaja v sklopu projekta Svet Kolpe in je financiran iz prednostne usmeritve REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI ZA OBDOBJE 2007-2013.

Na novinarski konferenci boste dobili vse informacije o samem projektu Svet Kolpe ter o delovnem taboru, ki poteka v tem tednu pri Fari v sklopu izvajanja litopunkturnega projekta.

 

V prilogi vam ponovno pošiljamo tudi program aktivnosti ob izvajanju delovnega tabora oz. litopunkturnega projekta.

Kontaktna oseba: Ljuba Južnič, koordinatorka projekta, 041 378 990.


Lepo vabljeni,

    Valentin Južnič
župan Občine Kostel

 

 
© Občina Kostel, 2008