Domov  
     
  Upravljanje projekta  
  Blagovna znamka  
 

Geomantična študija

 
 

Delavnice z javnostjo

 
 

Meditativne poti

 
  Litopunkturni projekt  
  Objekt TRIS  
  Predstavitve, promocija  
  Povezave  
 

 

Foto galerija koncerta
Prifarskih muzikantov

Foto galerija
Sejma sveta Kolpe

 

 
     
 

Občina Kostel, Fara 30, 1336 Vas 
www.kostel.si

Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica
www.osilnica.si

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje,
www.kocevje.si

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
www.crnomelj.si

Grad Delnice, A. Starčeviča 4, 51 300 Delnice
www.delnice.hr

Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar,
www.gorskikotar.hr/www.tz-cabar.hr/grad.htm

Općina Skrad, Josipa Blaževiča-Blaža 8, 51 311 Skrad,
www.skrad.com

Općina Brod Moravice, s. Radića 2, 51 312 Brod Moravice
www.gorskikotar.hr/www.tz-brodmoravice.hr

TIC Črnomelj Trg svobode 3 8340 Črnomelj,
http://www.crnomelj.si/default.asp

CRPTK Kočevje,TZO 12-18, Kočevje
www.kocevje.si/

TIC Peter Klepec, Osilnica 16, Osilnica, 
tic.peter.klepec@siol.net

 

Turistička Zajednica grada Delnica, Lujzinska 44, 51300 Delnice,
www.tz-delnice.hr

Turistička zajednica opine Brod Moravice ,S. Radiča 2 , 51312 Brod Moravice,      
tz-brodmoravice@gorskikotar.hr

Turistička zajednica grada Čabra,  Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar;
www.gorskikotar.hr/www.tz-cabar.hr/info.htm

Turistička zajednica općine Skrad ,Josipa Blaževića Blaža 8, 51 311 Skrad  
www.tz-skrad.hr

  Zavod PO PPD od Idrijce do Kolpe , Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica
www.slovenia-heritage.net

VITAAA, Društvo za sožitje človeka, narave in prostora,
www.vitaaa-drustvo.si/

 

TŠD KOSTEL, www.tsdrustvo-kostel.si
LUKČEVA DOMAČIJA,  bine.likar@amis.net
KMETIJA Z NASTANITVIJO PRI PAPEŽIH, www.kmetija-papez.com
CŠOD – DOM FARA, Fara 3,  csod.fara@arnes.si ,
KAMP ŽAGA, http://www.kamp-zaga.com ; info@kamp-zaga.com
RAFTINGKOLPA, ALEN KLARIČ  www.raftingkolpa.com

 

 

 
© Občina Kostel, 2008